Gregorijanska nadahnuća

Dostupno
SKU
552
Brzi pregled
Skladba za sole, mješoviti i muški zbor uz pratnju orgulja
75,00 kn Normalna cijena 75,00 kn
Zbirka skladbi istaknutog hrvatskog crkvenog skladatelja i glazbenog pedagoga mo. Miroslava Martinjaka, nadahnuta gregorijanskom glazbenom baštinom i potaknuta potrebom novoga glazbenog stvaralaštva Crkve. "Gregorijanska glazbena baština povijesno je blago Rimokatoličke Crkve, koje po svojem biblijskom i glazbenom sadržaju ima moć i snagu uvijek ponovno inspirirati, potaknuti i motivirati svakoga tko pažljivo osluškuje te drevne melodije i otvoriti mu horizonte novih stvaralačkih ideja. Svaki gregorijanski napjev, bilo za misno slavlje ili slavlje časoslova zaokružena je cjelina, kojoj u biti ništa ne treba dodavati. Međutim tijekom povijesti česti su bili skladateljski postupci, koji su kombinirali gregorijansko jednoglasje s višeglasjem, da bi se na taj način postigao zanimljiv spoj jednoglasja i višeglasja, koji je postao privlačan kako za one koji su takvo izvođenje slušali tako i za scholae cantorum, koje su došle do punog izražaja u višeglasnom pjevanju", ističe u predgovoru knjige mo. Martinjak, koji je široj javnosti poznat kao predstojnik Instituta za crkvenu glazbu "Albe Vidaković" pri Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Hrvatskog društva crkvenih glazbenika i regens chori zagrebačke katedrale te glavni urednik najstarijeg časopisa za sakralnu glazbu "Sveta Cecilija". Zbirka Gregorijanska nadahnuća nastala je uglavnom za slavlja u zagrebačkoj katedrali i to za pjevače koraliste i za zbor bogoslova. Cilj obrada nije bio opteretiti pjevače kompliciranim vokalnim slogom, već pronaći zlatnu sredinu melodioznosti i primjerenu višeglasnost, koja će biti prihvatljiva kako za koraliste, koji su, doduše, vješti pjevači, a neki i profesionalci, tako i za studente bogoslove, koji se ne bave profesionalno glazbom. Sve obrade u zbirci uređene su za mješoviti i muški zbor. Skladbe su provjerene u praksi, jer su više puta izvođene u zagrebačkoj prvostolnici i djeluju dopadljivo vjernicima, jer im daju mogućnost sudjelovanja u pjevanju jednoglasnih gregorijanskih melodija. Učestalim ponavljanjem takvih obrada počinje se spontano odigravati dijalog između puka i zbora, a to je upravo želja koncilske obnove da zbor doista bude predvoditelj pjevanja i kreator novih mogućnosti. Osnovni razlog objavljivanja te zbirke jest želja da se i na taj način potakne dijalog između zbora i prisutnog puka na euharistijskim slavljima u župama, katedralama i samostanima. Na taj način može se zadovoljiti težnja zbora za višeglasnim pjevanjem, što mu i pripada, a puku je ponuđeno jednoglasno izvođenje. Takav način može doista potaknuti djelatno sudjelovanje svih i stvoriti poseban ugođaj liturgijske zajednice koja pjevajući slavi Gospodina. U zbirci su obrađene poznate skladbe koje hrvatski narod velikim dijelom poznaje i uz malo animacije može ih skladno pjevati. Poznati napjev u došašću, Nebesa odozgor rosite, u svojem pripjevu vrlo je jednostavan i uz dobru animaciju puk bi ga mogao pjevati s lakoćom. Antifone, koje se izvode u posljednjem tjednu došašća, nisu namijenjene za pučko pjevanje, već su po svojoj zahtjevnijoj obradi i težim orguljaškim dionicama napisane za zbor i vještijeg orguljaša. Himan za došašće Već mrak se hvata gine dan vrlo je jednostavan i lako ga se može naučiti, ukoliko ga puk ne poznaje. Na Isusov se spomen sam jednostavan je himan, vrlo sadržajan i prožet kristološkom pobožnošću. Puk ga može pjevati zajedno sa zborom bez ikakvih poteškoća, a orguljske improvizacije između kitica u vještim orguljaškim prstima mogu stvoriti jedno ozračje glazbene molitve i meditacije. Prikladan je kao pričesna pjesma, a posebno za svetkovinu Krista Kralja. Marijanska antifona Sva si lijepa o Marijo obrađena je za zborsko izvođenje. Može se pjevati na Marijine blagdane ili svetkovine. Himan O vijenče Djeva, Isuse moguće je naučiti s pukom, jer melodija nije zahtjevna, a prikladan je za slavlje djevica mučenica. Skladba Pelikane nježni poznati je gregorijanski napjev, koji započinje strofom Klanjam ti se smjerno i vjernički puk ga rado pjeva. Prikladan je kao pričesna pjesma ili pjesma za klanjanje Presvetomu Oltarskom Sakramentu. Himan Na gozbu kralja Jaganjca također nije puku nepoznat i melodijski ne predstavlja nikakav problem za zajedničko pjevanje. To je himan uskrslomu Gospodinu i posebno je prikladan u uskrsnom vremenu. O dođi, stvorče, Duše Svet poznat je duhovski himan, koji puk vrlo rado pjeva. Također himan Usta moja poznat je i lako se može uspostaviti dijalog između zbora i puka, a po svojoj naravi prikladan je za obred pričesti. Misa De Angelis (VIII. gregorijanska misa) nije nepoznata našem narodu i uz češće izvođenje vjernici mogu lako naučiti i spontano se uključivati u jednostavne gregorijanske napjeve. Misa mundi po svojemu nazivu znači pučka misa, u koju se puk vrlo lako može uključiti jer su melodije vrlo jednostavne. Gregorijanska XVII. misa nije toliko poznata puku i nju bi trebalo učiti s pukom i ne bi trebalo biti većih problema jer su melodije pjevne i spontano ulaze u uho. IZ RECENZIJA Prof. mo. don Šime Marović, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, kapelnik splitske prvostolnice: "Zbirka Gregorijanska nadahnuća Miroslava Martinjaka doista je velika novost u glazbenoj literaturi koja se pojavila u hrvatskoj crkvenoj glazbenoj baštini. U toj zbirci prvi put se pojavljuje višeglasje nadahnuto na neiscrpnim i vječnim gregorijanskim napjevima. U povijesti crkvene glazbe susrećemo slične postupke i pristupe starodrevnomu gregorijanskom pjevanju. Ono je uvijek privlačilo veliku pažnju skladatelja crkvene liturgijske glazbe. Na tim se postupcima temeljila Palestrinina škola, koja u osnovi kontrapuntskih rješenja krije bogatstvo gregorijanskoga pjevanja." Doc. mo. Ante Knešaurek, docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu: "Martinjak ne otkidajući tkivo korala, već ga obogaćujući na svojevrstan način, kako višeglasjem – tako i dodavanjem ponekad bogate orguljske pratnje, dobiva koloritni amalgam starog i posve novog, tradicionalnog i suvremenog, svakako, vješto sročen slog za liturgijsku upotrebu. Sama pratnja korala ponekad ide na pomoć pjevačima, prateći ih doslovno, a ponekad je samostalna dionica koja vrlo smjelo kontrapunktira cantus firmusu. U harmonijskome jeziku Martinjak nije uvijek konvencionalan, niti se slijepo drži određenih zadatosti. On vrlo ukusno i s mjerom »balansira« između disonance i konsonance, uvijek pazeći da se zadrži prozračna struktura i svojstvo prvobitne glazbene misli: gregorijanike općenito. O AUTORU Miroslav Martinjak rođen je 4. kolovoza 1951. godine u Voći Gornjoj, od oca Franje i majke Silvije rođene Hohnjec. Osmogodišnju školu završio je u rodnome mjestu, a srednju u Interdijecezanskoj vjerskoj školi za spremanje svećenika na Šalati, u Zagrebu. Godine 1970. upisuje studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na kojem diplomira 1976. godine. Paralelno pohađa Institut za crkvenu glazbu pri Katoličkome bogoslovnom fakultetu. Zaređen je za prezbitera 1976. godine, a zatim imenovan kapelanom u Samoboru. Nakon dvije godine pastoralne službe odlazi na studij crkvene glazbe u Rim. Nakon završenog studija crkvene glazbe u Rimu počinje predavati kolegije iz područja crkvene glazbe na Katoličkome bogoslovnom fakultetu, Institutu za crkvenu glazbu i Katehetskom institutu. Od godine 1992. član je Biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za liturgiju, a od 1995. godine stalni je član europskog udruženja crkvenih glazbenika Conferénce Européenne des Associations de Musique d'Église (CEDAME). Od 2001. godine urednik je časopisa "Sveta Cecilija". Godine 2002. zagrebački nadbiskup Josip Bozanić imenovao ga je dirigentom (regens chori) zagrebačke katedrale. Aktivni je član Društva "Tkalčić" za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije. Predstojnik je Instituta za crkvenu glazbu "Albe Vidaković" pri Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Hrvatskog društva crkvenih glazbenika.
Više informacija
Autor Miroslav Martinjak
ISBN ISMN 979-0-9013558-8-0
Format 232 x 300 mm
Broj stranica 180 str.
Mjesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 2010.
Prelistaj knjigu \N