Da bismo imali udjela s Kristom

Dostupno
SKU
494
Brzi pregled
Izabrane teme iz sakramentalne teologije
81,88 kn Normalna cijena 89,00 kn
Autor u knjizi na 260 stranica pojašnjava sedam tema iz sakramentalne teologije: Trinitarni naglasci u sakramentima; Kršćanski život opećaćen darom Duha u sakramentu potvrde: Teološko-pastoralna aktualnost sakramentalne ispovijedi; Smisao i značenje kajanja; Povezanost sakramenata ozdravljenja i služenja sa sakramentima kršćanske inicijacije; Kršćanski pogled na brak i obitelj, te zadnja tema: Svećenik - svjedok nade. Tijekom tumačenja navedenih tema, pod više se vidova unutarnjom logikom dotiču i nadopunjuju različiti aspekti govora o sakramentima pojedinačno i skupno. Prva tema Trinitarni naglasci u sakramentima promišlja o temeljnim biblijsko-teološkim ishodištima i uporištima na kojima počiva sakramentalna teologija, a o kojima se u školskoj teologiji rijetko i malo raspravlja, posebice o relacijskoj i personalnoj naravi sakramentalne milosti. Obrada pojedinih tema, poput teme o Povezanosti sakramenata ozdravljenja i služenja sa sakramentima kršćanske inicijacije, u određenome smislu predstavlja malu sakramentalnu sintezu. U njoj jasno dolazi do izražaja nauk Drugoga vatikanskog koncila prema kojem su ostali sakramenti, kao i sve crkvene službe i djela apostolata, čvrsto povezani sa svetom euharistijom i prema njoj su usmjereni. Teme Kršćanski život opečaćen darom Duha u sakramentu potvrde i Kršćanski pogled na brak i obitelj, osim što pružaju svojevrsnu biblijsku i povijesno-teološku panoramu na sakrament potvrde, odnosno ženidbe, zalaze dublje i u promišljanje o teološkim istinama tih dvaju sakramenata, kao i o životu i poslanju koji iz njih proizlaze. U svezi s temom Svećenik – svjedok nade, čitatelj će pronaći zanimljiva promišljanja o životu i poslanju svećenika i odgovor na pitanje što znači biti svećenik. Upravo je njima, poslužiteljima svetih tajni, koji u sakramentalnim slavljima djeluju u osobi Isusa Krista glave, posvećena knjiga sa željom da u noj pronađu makar malu pomoć i podršku za vjerno, požrtvovno i vedro posluživanje i slavljenje svetih otajstava. U naslovu knjige Da bismo imali udjela s Kristom krije se biblijski prizor Isusova pranja nogu učenicima za vrijeme Posljednje večere, kad Isus Petru, koji se opire da mu njegov Učitelj i Gospodin pere noge, odgovara: “Ako te ne operem, ne ćeš imati udjela sa mnom” (Iv 13, 8). U toj je dakle "sakramentalnoj” gesti naznačen i sadržan udio koji učenici imaju i koji će imati sa svojim Učiteljem i Gospodinom. U toj Isusovoj riječi prepoznaje se smisao i značenje svih sedam sakramentalnih znakova, odnosno slavlja Crkve, po kojima nas Isus Krist čini dionicima svojega života i poslanja, svoje smrti i uskrsnuća. Sakramente vjernici primaju, odnosno slave u prvom redu zato da bi imali udjela s Kristom, da bi se i na njima ispunilo Kristovo vazmeno otajstvo, ističe u predgovoru dr. Tamarut. Recenzent Ivan Golub ističe da knjiga "nije ni priručnik (manual), ni sustav (institutiones) sakramentologije, već zbir raznih izgovorenih i/ili pisanih tema", ali predstavlja uspjelo povezivanje dogmatike s liturgikom i pastoralom, te smatra da je zajednički nazivnik ove tematski raznolike knjige “sakramentalna milost – milost prijateljstva”, Božja blizina i “obnova čovjeka slike Božje”, sa svim suoznačnicama. Knjiga će biti korisno pomagalo studentima teologije u izučavanju sakramentalne teologije, vjeroučiteljima i katehetama u prenošenju i tumačenju sadržaja koji se odnose na sakramente te pomoć vjernicima laicima koji nisu studirali teologiju i koji ne djeluju u zvanju vjeroučitelja i katehete, ali im je itekako stalo da što većim i dubljim razumijevanjem slave i žive otajstva vjere, otajstva spasenja. O AUTORU Anton Tamarut, izvanredni profesor na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, rođen je 29. kolovoza 1960. godine u Novalji. Za svećenika je zaređen 1986. godine. Magistrirao je i doktorirao iz dogmatske teologije na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregorijane u Rimu. Bio je tajnik Biskupskog ordinarijata u Krku, osobni biskupski tajnik, biskupijski povjerenik za pastoral mladih (1987. – 1988.), župnik u Njivicama i dušobrižnik u selu Rasopasnom (1993. – 1995.). U Bogoslovskom sjemeništu u Rijeci vršio je službu vicerektora (1988. – 1992.) i službu duhovnika (1995. – 2003.). Na Teologiji u Rijeci je predavao predmete iz dogmatske teologije od 1993. do 2003. godine. Od ak. godine 2005./2006. na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obnaša službu prodekana za nastavu. Posebna su područja njegova zanimanja i istraživanja teološka antropologija i sakramentologija. Objavio je ove knjige:
Bild Gottes als locus theologicus der Gnadenlehre. Die Gnade als Nähe Gottes in den Werken von Ivan Golub, Rim, 1994.; Rijeka, 1994. – Smijem biti slab. Teologija za svaki dan, Zagreb, 2000.
Bog – otac i majka, Zagreb, 2002.
Euharistija – otajstvo vjere i dar života, Zagreb, 2004.
Stvoren za ljubav. Kršćanski pogled na čovjeka, Zagreb, 2005.
- Da bismo imali udjela s Kristom. Izabrane teme iz sakramentalne teologije, Zagreb, 2009. Objavio je također dvije zbirke pjesama:
Volim kad se smiješ, Rijeka, 2000.
- Sjemenke svjetlosti, Rijeka, 2004.
Više informacija
Autor Anton Tamarut
ISBN ISBN 978-953-241-192-8
Format 130 x 211 mm
Broj stranica 274 str.
Mjesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 2009.
Prelistaj knjigu