Služba riječi u misama svagdana

Dostupno
SKU
635
Brzi pregled
Vrijeme kroz godinu. Ciklus čitanja II
200,00 kn Normalna cijena 200,00 kn

Drugi svezak projekta započetog 2005., kada je izišao prvi svezak, namijenjen božićnom i vazmenom vremenu.

Kao i prvi, i drugi svezak, za vrijeme kroz godinu, na samo dvije stranice pruža praktičnu pomoć svećenicima da svaki dan, kratkim uvodom (u misu, pokajanje, čitanje i evanđelje) te odabranom zbornom molitvom iz Misala i molitvom vjernika u skladu s misnim čitanjima učine službu riječi što djelotvornijim spasenjskim događajem okupljene kršćanske zajednice.

U današnje vrijeme vjernici koji dolaze na mise svagdana s pravom sve više očekuju da u uvodu i kratkim tumačenjima čitanja zaista dožive otajstvo koje slave, a ne da samo pasivno odslušaju pročitani misni obrazac. Stoga ovo izdanje želi biti pomoć i poticaj da mise svagdana dobiju obilježje slavlja, kako bi služba riječi postala živom komunikacijom između Boga, koji govori, i vjernika, koji sluša Božji govor za otajstveni susret s Kristom u euharistiji, tako da ono reći misu, čitati misu, slušati misu – postane uistinu slaviti euharistiju.

O AUTORU

Josip Beljan rođen je 1944., u Dobrićima, kod Tomislavgrada. Nakon završene Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu, od 1963. do 1967., s prekidom za odsluženje vojnog roka, studirao je filozofiju, na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a od 1967. do 1971. teologiju, na Teološkom fakultetu u Innsbrucku (Austrija). Godine 1971. postigao je licencijat na Papinskome teološkom fakultetu Canisianumu, a potom magistrirao iz teologije na državnom Sveučilištu Leopolda Franzena u Innsbrucku. Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 27. lipnja 1971.

Nakon jednogodišnje kapelanske službe u župi Donje Hrasno, u istočnoj Hercegovini, djelovao je više od šest godina kao misionar za Hrvate u Njemačkoj. Krajem 1978. otišao je u Rim, gdje je kao urednik i spiker radio za hrvatski program Radio Vatikana. Od 1982. do 1987. pastoralno je djelovao kao njemački župnik u Nadbiskupiji Freiburg, potom se vraća u Rim, na specijalistički studij teologije. Na Papinskome franjevačkom sveučilištu Antonianumu u Rimu doktorirao je 1989., summa cum laude, iz teoloških znanosti za evangelizaciju. Nakon toga postaje profesorom pastoralke na Teološkom institutu u Mostaru i članom uredništva biskupijskog lista Crkva na kamenu.

Zbog rata, početkom 1993. ponovno preuzima pastoralnu službu u Nadbiskupiji Freiburg, odakle se 1998. vraća u domovinu, u službu prvoga vojnog kapelana na Hrvatskome vojnom učilištu »Petar Zrinski« u Zagrebu. Od 2002. uglavnom se bavi teološkim znanstvenim radom.

Više informacija
Autor Josip Beljan
ISBN ISBN 978-953-241-320-5
Format 160 x 240 mm
Broj stranica 424 str.
Mjesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 2012.
Prelistaj knjigu