Služba riječi u misama svagdana

Dostupno
SKU
771
Brzi pregled
Vrijeme kroz godinu. Ciklus čitanja I
184,00 kn Normalna cijena 200,00 kn

Nova knjiga dr. Josipa Beljana, "Služba riječi u misama svagdana. Vrijeme kroz godinu. Ciklus čitanja I", objavljena je u nakladi Glasa Koncila.

Time je završeno kompletno djelo "Služba riječi u misama svagdana", koje sadrži tri sveska: "Red čitanja kroz godinu u dva sveska za neparne (ciklus I) i parne (ciklus II) godine" te "Red čitanja za božićno i vazmeno vrijeme (ciklus III)".

I posljednji po redoslijedu objavljivanja sadrži istu strukturu kao i prethodno objavljeni svesci. Na samo dvjema stranicama knjiga pruža praktičnu pomoć svećenicima da svaki dan, kratkim uvodom (u misu, pokajanje, čitanje i evanđelje) te odabranom zbornom molitvom iz misala i molitvom vjernika u skladu s misnim čitanjima učine službu riječi što djelotvornijim spasenjskim događajem okupljene kršćanske zajednice.

U današnjem vremenu vjernici koji dolaze na mise svagdana s pravom sve više očekuju da u uvodu i kratkim tumačenjima čitanja zaista dožive otajstvo koje slave, a ne da samo pasivno odslušaju pročitani misni obrazac. Stoga to izdanje želi biti pomoć i poticaj da mise svagdana dobiju obilježje slavlja, da bi služba riječi postala živom komunikacijom između Boga, koji govori, i vjernika, koji sluša Božji govor za otajstveni susret s Kristom u euharistiji, tako da reći misu, čitati misu, slušati misu - postane uistinu slaviti euharistiju.

JOSIP BELJAN rođen je 1944. u Dobrićima, kod Tomislavgrada. Srednjoškolsku izobrazbu stekao je u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od 1963. do 1967., s prekidom za odsluženje vojnog roka, studirao je filozofiju na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a od 1967. do 1971. teologiju na Teološkom fakultetu u Innsbrucku, u Austriji. Licencijat je postigao na Papinskom teološkom fakultetu "Canisianum" 1971. godine, a potom i magistrirao teologiju na Sveučilištu "Leopold Franzen" u Innsbrucku. U zagrebačkoj katedrali nadbiskup Franjo Kuharić zaredio ga je za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije 27. lipnja 1971., a mladu misu proslavio je 18. srpnja u rodnoj župi u Grabovici.

Nakon jednogodišnje kapelanske službe u Župi Donje Hrasno, u Hercegovini, djelovao je više od šest godina kao misionar za Hrvate u Njemačkoj. Potkraj 1978. otišao je u Rim, gdje je kao urednik i spiker radio za hrvatski program Radija Vatikan. Od 1982. do 1987. pastoralno je djelovao kao njemački župnik u Nadbiskupiji Freiburg.

Na Papinskome franjevačkom sveučilištu "Antonianum" u Rimu doktorirao je 1989. godine teološke znanosti za evangelizaciju. Nakon toga postaje profesorom pastoralke na Teološkom institutu u Mostaru i članom uredništva biskupijskog lista "Crkva na kamenu".

Zbog rata, početkom 1993. ponovno preuzima pastoralnu službu u Nadbiskupiji Freiburg, odakle se 1998. vraća u domovinu, u službu prvoga vojnog kapelana na Hrvatskome vojnom učilištu "Petar Zrinski" u Zagrebu. Od 2002. uglavnom se bavi teološkim znanstvenim radom.

Više informacija
Autor Josip Beljan
ISBN ISBN 978-953-241-416-5
Broj stranica 428 str.
Mjesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 2014.
Prelistaj knjigu