Katolički vjeronauk u školi

Dostupno
SKU
914
Brzi pregled
Identitet i perspektive razvoja
165,60 kn Normalna cijena 180,00 kn

O aktualnosti i važnosti vjeronauka u školi govore brojne rasprave koje se vode na različitim razinama od njegova ponovnoga uvođenja 1991./1992. Doprinos boljemu razumijevanju uloge i vrijednosti vjeronauka u školi te njegovu suoodnosu sa župnom katehezom daje nova knjiga predstojnice Katehetskoga ureda Riječke nadbiskupije dr. sc. Ksenije Rukavine Kovačević »Katolički vjeronauk u školi. Identitet i perspektive razvoja«.

Knjiga, nastala kao doktorska disertacija, s vremenskim odmakom od njegova uvođenja, promatra identitet katoličkoga vjeronauka u javnoj školi pod školsko-pedagoškim, teološko-eklezijalnim, društveno-kulturnim i vrijednosnim vidom s aspekta sadašnjega vremena i s aspekta pretpostavaka njegova daljnjega razvoja u sljedećih desetak godina.

Naime, nakon gotovo 30 godina od ponovnoga uvođenja vjeronauka u škole vidljivo je da u Hrvatskoj nije u stvarnosti zaživjelo načelo komplementarnosti školskoga vjeronauka i župne kateheze. Zbog toga oba modela trpe posljedice u praksi. Poteškoće su osobito vidljive u kontekstu programskih odrednica i pastoralno-katehetskih učinaka katoličkoga vjeronauka kojima se učenike želi odgojiti za liturgijsko-sakramentalnu praksu i formirati praktične vjernike jer se težište stavlja na doktrinarni sadržaj, a ne na učeničko iskustvo.

U prva dva dijela knjige autorica prikazuje teorijski okvir unutar kojega je predstavljen pregled religijskoga odgoja i obrazovanja u širem europskom i užem nacionalnom kontekstu. Slijede dva detaljna metodološka dijela s rezultatima istraživanja među najrelevantnijim stručnjacima znanstvenicima i praktičarima za katolički vjeronauk. U zaključku autorica sažima rezultate istraživanja i predlaže stručne smjernice za unaprjeđenje razvoja katoličkoga vjeronauka u hrvatskom školskom sustavu u budućnosti.


U fokusu ovog djela je iznimno aktualan društveni fenomen religijskog odgoja i obrazovanja u javnim školama. Njemu se ne prilazi spekulativno, površno, naivno, doktrinarno ili pristrano, nego se znanstveno-metodološki utemeljenim pristupom nastoji odgovoriti na specifično postavljeno istraživačko pitanje o identitetu, statusu i perspektivama razvoja konfesionalnog religijskog odgoja i obrazovanja (katoličkog vjeronauka) u javnoj školi kao društvenoj činjenici i time doprinijeti razumijevanju ovog složenog i dinamičnog društvenog fenomena.

dr. sc. Branko Rafajac, prof. emeritus

 

Imajući u vidu činjenicu da se od ponovnog uvođenja vjeronauka u školski sustav u Republici Hrvatskoj ( 1991./1992.) na različitim razinama vode rasprave o identitetu te osobito o suodnosu vjeronauka u školi i župne kateheze, očito je koliko je navedena problematika važna i aktualna. Samo istraživanje i njegovi rezultati predstavljaju znatan doprinos produbljivanju mnogih pitanja i nejasnoća proizišlih iz nedovoljno jasnog razumijevanja identiteta školskoga vjeronauka i župne kateheze te njihova sudonosa.

Smatram da rezultati ovoga istraživanja zasigurno mogu biti poticaj za unapređenje razumijevanja uloge i vrijednosti vjeronauka u školi, a što bi osobito moglo doći do izražaja u definiranju sadržaja predmeta u okviru kurikularne reforme.

dr. sc. Ružica Razum, prof.

Više informacija
Autor Ksenija Rukavina Kovačević
ISBN ISBN 978-953-241-601-5
Format 160 x 230 mm
Broj stranica 335 str.
Mjesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 2019.
Prelistaj knjigu