Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupnje bez registracije te procesu registracije kupaca i prijave za primanje newslettera na internetskim stranicama knjizara.glas-koncila.hr i procesu kontaktiranja na internetskoj stranici glas-koncila.hr. Ova Izjava o privatnosti sastavni je dio Općih uvjeta poslovanja Glasa Koncila.

Glas Koncila kao pružatelj usluga internetskih stranica knjizara.glas-koncila.hr i glas-koncila.hr pridržava se važećih propisa radi zaštite privatnosti svojih kupaca i korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU-a. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Glas Koncila, Kaptol 8, Zagreb (u daljnjem tekstu Glas Koncila) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se kupci i korisnici internetskih stranica Glasa Koncila te primatelji obavijesti da pročitaju sve navedeno u ovoj izjavi kako bi lakše razumjeli koje podatke Glas Koncila prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi te koja su Vaša prava vezano za pristup osobnim podatcima, ispravak, brisanje te Vaše pravo na prigovor.

Svaki kupac i korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi s osobnim podatcima može poslati e-poruku na e-adresu info@glas-koncila.hr.

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom bilo kojega davanja osobnih podataka na internetskim stranicama Glasa Koncila kupac odnosno korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Glas Koncila preko internetskih stranica?

Prilikom kupnje bez registracije i/ili registracije korisnika na stranici knjizara.glas-koncila.hr Glas Koncila će zatražiti pružanje osobnih podataka kao što su ime i prezime, e-adresa, adresa (uključujući grad, poštanski broj i državu), telefonski broj, zaporka, te drugih opcionalnih podataka.

Prilikom registracije osobe za primatelja newslettera Glas Koncila će od budućega korisnika zatražiti unos e-adrese.

Prilikom ispunjavanja obrasca za kontakt na stranici glas-koncila.hr Glas Koncila će od korisnika zatražiti unos osobnih podataka kao što su ime i e-adresa.

Davanje osobnih podataka odluka je kupca odnosno korisnika. Ako kupac odnosno korisnik ne pruži tražene obvezne informacije za određenu aktivnost, ne će mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost ne će biti tehnički provediva.

Osim tih podataka automatski prikupljamo podatke s vašega računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama Glasa Koncila, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji rabite, kao i o operativnom sustavu vašega računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane. Glas Koncila preporučuje kupcima da se brinu o svojoj ulaznoj zaporci za korisnički račun stranice knjizara.glas-koncila.hr. Preporučujemo prilikom odabira kombinacije znakova za zaporku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve i simbole, te da svakako upotrijebite zaporku od barem šest znakova. Zaporku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

 U koju svrhu Glas Koncila prikuplja i obrađuje osobne podatke?

Glas Koncila prikuplja i obrađuje osobne podatke kupca radi provođenja sigurne provjere autentičnosti kupaca koji pristupaju stranici knjizara.glas-koncila.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe kupcu, komunikacije s kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora te dijelom primjenjuje i automatizirane procese za obradu kako bi stalno unaprjeđivao svoje procese u interesu kupaca, kako bi ponuda za kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodio navikama i potrebama kupaca.

Glas Koncila prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika primatelja newslettera u svrhu slanja sadržaja newslettera.

Glas Koncila prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika obrasca za kontakt radi kontaktiranja s korisnikom vezano za sadržaj predmeta i poruke obrasca za kontakt.

Glas Koncila ne namjerava prikupljati, obrađivati ni pohranjivati osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez dopuštenja roditelja. Ako je vaše dijete na bilo koji način dalo osobne podatke, a vi želite zatražiti da se ti podatci uklone, obratite se na adresu info@glas-koncila.hr.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na stranici knjizara.glas-koncila.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi kupca.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje newslettera unosom svojih podataka te dvostrukom potvrdom ispravnosti e-adrese daje privolu za obradu osobnih podataka.

Korisnik koji unosi osobne podatke u obrazac za kontakt daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na e-adresu info@glas-koncila.hr.

S kojim primateljima Glas Koncila dijeli osobne podatke?

Glas Koncila ne će dijeliti osobne podatke kupca odnosno korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi kupca, Glas Koncila će podijeliti osobne podatke kupca s pružateljima usluga distribucije robe radi ispunjavanja narudžaba, isporuke paketa te slanja zemaljske pošte i e-pošte. Pružatelj usluga distribucije može od kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnoga preuzimanja robe, a sve radi realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako kupac odbije dati te podatke, paket mu ne će biti uručen.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Glas Koncila u trenutku plaćanja kreditnim ili debitnim karticama na stranici knjizara.glas-koncila.hr preusmjerava proces plaćanja na CorvusPay sustav, pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornoga partnera Glasa Koncila i izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podatci kupca (ime i prezime kupca, adresa kupca, telefon, e-adresa te podatci s kartice kupca) privremeno su pohranjeni u CorvusPay sustavu, koja jamči najviši stupanj zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate potvrdom (klikom) na link »Kupi«.

Glas Koncila ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene radi procesiranja i naplate kartica. Upućuju se kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Zagrebačke banke na njezinoj internetskoj stranici.

Glas Koncila stoga upozorava kupca da se brine o podatcima navedenim na kartici kako oni ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni

Glas Koncila pohranjuje osobne podatke registriranih kupaca stranice knjizara.glas-koncila.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i tri mjeseca nakon prestanka registracije kupca. Osobni podatci neregistriranih kupaca pohranjuju se dok se ostvaruje svrha obrade te tri mjeseca nakon ispunjenja svrhe. Osobni podatci kupca sadržani u računovodstvenoj dokumentaciji čuvaju se u skladu s rokovima koje propisuje Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon.

Glas Koncila pohranjuje osobne podatke registriranih korisnika primatelja newslettera na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka odjave korisnika.

Glas Koncila pohranjuje osobne podatke prikupljene putem obrasca za kontakt na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade te mjesec dana nakon ispunjenja svrhe za koju je obrazac za kontakt uporabljen.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Registrirani kupac u svakom trenutku ima mogućnost pristupa osobnim podatcima na internetskoj stranici knjizara.glas-koncila.hr putem linka »Korisnički račun« gdje kupac može revidirati svoje osobne podatke. Kupac i korisnik mogu zatražiti i dobiti od Glasa Koncila cjelovitu informaciju o osobnim podatcima koji su pohranjeni, kao i zatražiti njihov ispravak slanjem poruke na e-adresu info@glas-koncila.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i korisnik imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). To se može učiniti podnošenjem zahtjeva za brisanje osobnih podataka na e-adresu info@glas-koncila.hr i podatci će biti izbrisani u roku od 30 dana.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama zaštite osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, molimo vas da se javite na e-adresu info@glas-koncila.hr.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podatci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala kupca odnosno korisnika i Glasa Koncila odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka uzimamo ozbiljno i poduzimamo razne mjere opreza kako bi osobni podatci bili zaštićeni. Nažalost, ni jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100 posto siguran. Kao posljedica toga, iako provodi razumne mjere za zaštitu podataka, Glas Koncila ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internet ili s internetskih stranica Glasa Koncila te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti Glas Koncila može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenoga teksta Izjave o privatnosti na internetskoj stranici Glasa Koncila. Zato pozivamo kupce i korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti. Ako se kupac ili korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo ga da napusti internetske stranice Glasa Koncila te im ne pristupa i ne koristi se njima. Izmjena Izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici. Nastavak uporabe internetske stranice podrazumijeva da kupac i korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s »kolačićima«

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se rabiti na internetskim stranicama Glasa Koncila na razne načine, npr. kako bi internetska stranica funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. cookie) jest podatak male veličine koji mrežna stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić omogućuje mrežnoj stranici da »zapamti« akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika omogućuje upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu njihove pohrane. Najčešći razlozi uporabe kolačića su identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

privremeni kolačići (session cookies) – pohranjuju se na računalu te se automatski brišu nakon zatvaranja preglednika; omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju

trajni kolačići (persistent cookies) – ostaju u vašem pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka

Kolačić od prve strane – dolaze s mrežne stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni; omogućavaju mrežnim stranicama da spreme podatke koji se rabe kada korisnik ponovno posjeti mrežnu stranicu

kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Google analytics).

Ti kolačići nisu postavljeni od strane Glasa Koncila te najčešće služe kao pomoć u tumačenju ponašanja korisnika i u marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašega pretraživača. Uz pomoć opcije »pomoć« u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

Ako odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda se ne ćete moći koristiti određenim funkcijama na internetskim stranicama Glasa Koncila.