Za život svijeta

Dostupno
SKU
649
Brzi pregled
Pastoralne smjernice za apostolat vjernika laika u Crkvi i društvu u Hrvatskoj
27,60 kn Normalna cijena 30,00 kn

Dokument o Hrvatske biskupske konferencije apostolatu laika podijeljen je u sedam poglavlja. U prvome, naslovljenu Kratak pregled povijesti organiziranog djelovanja hrvatskog laikata, prikazani su najvažniji momenti organiziranog djelovanja vjernika laika u nas od početka prošlog stoljeća do danas.

U drugome, nazvanu Teološki temelj i kanonski okvir djelovanja vjernika laika, izložene su teološke i crkvenopravne odrednice djelovanja laikata, s posebnim naglaskom na suodgovornosti i suradnji, kojima su obuhvaćena dva ključna područja apostolata laika, s pripadajućim modelima djelovanja.

Treće poglavlje dokumenta, Područja suodgovornosti vjernika laika u Crkvi i u društvu, donosi opis deset područja suodgovornosti vjernika laika u poslanju Crkve, dok su u četvrtom, nazvanom Ostvarivanje suodgovornosti, izloženi konkretni modeli kako tu suodgovornost ostvariti.

Različite službe u Crkvi naslov je petog poglavlja, u kojemu je obrađeno pitanje suradničkih zvanja vjernika laika, a šesto, naslovljeno Prioriteti za djelovanje vjernika laika u aktualnoj situaciji, ukazuje na neke prioritete koji stoje pred hrvatskim vjernicima laicima, koje se ujedno potiče na aktivno sudjelovanje u njihovu rješavanju.

Završno, sedmo poglavlje, naslovljeno Djelovanje vjernika laika u vjerničkim društvima i skupinama vjernika, ističe važnost udruženih oblika laičkog apostolata, putem kojih vjernici laici također daju plodonosan doprinos evangelizaciji sredine u kojoj žive i rade.

Dokument donosi prijedloge konkretnih pothvata, ali i smjernice kako se predloženo može provesti u praksi u hrvatskim prilikama.

IZ UVODA

Polazeći od toga da su svi članovi Crkve od Krista poslani, mi biskupi Hrvatske biskupske konferencije, svjesni svoje odgovornosti za cijelu Crkvu, želimo pomoći da upravo vjernici laici u novim okolnostima izvrše što bolje svoju odgovornost za poslanje koje su primili svi. Tu pomoć vjernicima laicima trebaju također neumorno pružati zaređeni službenici, prezbiteri i đakoni, kao i redovnici i redovnice. S pravom možemo tvrditi da će samo zajedničkim naporima doći do novog vrednovanja uloge vjernika laika u našoj Crkvi i društvu. Poznato je da je važnost njihove uloge posebno istaknuo Drugi vatikanski koncil, ali zbog ondašnjih političkih okolnosti naša Crkva nije bila u mogućnosti u potpunosti provesti koncilske smjernice. Sada je došlo vrijeme za nadoknađivanje propuštenog. Tom cilju treba upravo poslužiti ovaj naš dokument o apostolatu laika u našoj Crkvi i društvu naslovljen »Za život svijeta«.

Više informacija
Autor -
ISBN ISBN 978-953-241-332-8
Format 150 x 210 mm
Broj stranica 132 str.
Mjesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 2012.
Prelistaj knjigu