Pastoral danas

Dostupno
SKU
725
Brzi pregled
Izabrane teme iz pastoralne teologije
Posebna cijena 84,00 kn Normalna cijena 140,00 kn
Knjiga dr. sc. Nikole Vranješa, docenta na Teologiji u Rijeci, obrađuje bogatstvo i značenje, ali i bremenitost i problematiku pastorala danas. Podijeljena je u pet tematskih cjelina, od kojih je jedna iz fundamentalne, tj. temeljne pastoralne teologije, a četiri iz posebne pastoralne teologije. Te izabrane teme, svaka na svoj način, odražavaju svu složenost današnjeg konteksta teološko-pastoralnog promišljanja.Prva tema, Značenje pastoralne teologije u suvremenom teološko-pastoralnom kontekstu, govori o pastoralnoj teologiji kao znanstvenoj disciplini i njezinu značenju te predstavlja nezaobilazno ishodište promišljanja i nužnu podlogu razrade ostalih tema.Pastoral sakramenata pred izazovima postmoderne naslov je druge teme, koja razrađuje neka od najaktualnijih pitanja iz sakramentne prakse, s naglaskom na ključne elemente unapređenja te prakse.Treća tema, Župna zajednica pred novim pastoralnim izazovima, ukazuje na važnost i značenje koje župna zajednica, kao najkonkretniji okvir kršćanskog života, ima za ukupno pastoralno djelovanje Crkve.Pastoral kulture predstavlja posebno zahtjevno područje znanstvenoga teološko-pastoralnog interesa, a još više konkretnoga pastoralnog djelovanja. Autor vrsno približava čitatelju tu relativno „novu“ temu u nas.Posljednja tema, Neki naglasci u praksi nove evangelizacije, svojevrsni je uvir razmišljanja, jer evangelizacija predstavlja usmjerenje cjelokupna pastorala. Stoga je njezino ostvarivanje danas prvorazredno teološko-pastoralno pitanje.Upravo je tih pet izabranih tema dr. Vranješ u svojemu promišljanju izabrao i objedinio, s obzirom na to da o njihovu shvaćanju i aktualiziranju ovisi pastoral u svim područjima i u svim granama.Iako je u obradi tema autor koristio i znanstvena teološko-pastoralna iskustva iz djela stranih autora, knjiga se u prvom redu bazira na proučavanju aktualnih tema u odnosu na hrvatsku pastoralnu situaciju.Promišljanja ponuđena u knjizi bit će korisna u još sustavnijemu znanstvenom teološko-pastoralnom proučavanju naše pastoralne stvarnosti, ali i unapređenju konkretne hrvatske pastoralne prakse. (gk)IZ RECENZIJAKnjiga dr. sc. Nikole Vranješa Pastoral danas. Izabrane teme iz pastoralne teologije ne može ostaviti ravnodušnim onoga tko ju čita i s autorom promišlja o aktualnoj pastoralnoj praksi Crkve u Republici Hrvatskoj. Pogotovo se to odnosi na one Isusove učenike koji su izravno ili neizravno uključeni u bilo koji oblik pastoralno-katehetskog djelovanja u župnoj zajednici. Mnoga pitanja postavljena u poglavljima predstavljaju svojevrsni ispit savjesti kako pastoralni djelatnici i suradnici u pastoralu i katehezi prenose i svjedoče povjerenim članovima Isusove Crkve Isusovo evanđelje, Isusov stil života, mišljenja i djelovanja, Isusov predani nalog i je li pastoralno-katehetsko djelovanje slično Isusovu djelovanju. (Izv. prof. dr. sc. Josip Šimunović)Ovakav pristup pastoralnoj teologiji i pastoralu svojevrsno je obogaćenje i osvježenje u našemu teološko-pastoralnomu okružju. U tome će vidu ova knjiga koristiti kao svojevrsni smjerokaz pastoralne teologije i pastorala, pa će biti veoma korisna svima koji se njima bave, osobito studentima teologije, ali i svima, koji na bilo koji način participiraju u pastoralu. Na temelju izrečenih stavova i razmišljanja moći će realnije i ispravnije, premda zahtjevnije, ali učinkovitije, koncipirati pastoralni rad, koji vapi za obnovom. (Doc. dr. sc. Alojzije Čondić)O AUTORUNikola Vranješ, podrijetlom s Plitvičkih jezera, svećenik je Riječke nadbiskupije. Trenutno djeluje kao docent na Teologiji u Rijeci – područnom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 2008. godine na Papinskome pastoralnom institutu »Redemptor hominis« Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu, s tezom pod naslovom Vjernici laici u poslanju Crkve u Hrvatskoj danas. Izazovi i perspektive. Na Teologiji u Rijeci predaje predmete iz pastoralne teologije, a dosada je iz područja te discipline objavio tridesetak znanstvenih radova.
Više informacija
AutorNikola Vranješ
Izdanje1. izdanje
Uveztvrdi
ISBNISBN 978-953-241-412-7
Format125 x 205 mm
Mjesto izdanjaZagreb
Godina izdanja2013.
Prelistaj knjigu