Pogledi u Glas Koncila

Dostupno
SKU
719
44,16 kn Normalna cijena 48,00 kn

Knjiga glavnog urednika Glasa Koncila mons. Ivana Miklenića izdana povodom godine zlatnoga jubileja Glasa Koncila – 50. obljetnice izlaženja tih katoličkih novina.

U knjizi su sabrani fragmenti o djelovanju, pisanju, zauzimanju, predstavljanju, razvijanju i životu Glasa Koncila koji pružaju uvid u bogatstvo sadržaja i napora u službi općega dobra Katoličke Crkve te hrvatskog naroda i društva.

Prvo poglavlje "Pogledi u prošlost Glasa Koncila" sabire tekstove koji govore o samom osnutku lista, o djelovanju lista za oslobođenje od komunističkog poretka, zatim novostima koje su zahtijevale velike društvene promjene, kao i o različitim doprinosima i stavovima Glasa Koncila u životu crkvene i društvene zajednice u Hrvatskoj za vrijeme intenzivnog procesa demokratskih promjena i početka agresije.

Tekstovi o smislu, doprinosu i ulozi crkvenih medija, uključujući i Glas Koncila, na pojedinim segmentima crkvenog i društvenog života i djelovanja objedinjeni su u drugom poglavlju naslovljenom "Glas Koncila u službi Crkve i društva".

Da je Glas Koncila u svojoj 50-godišnjoj kontinuiranoj povijesti pobuđivao zanimanje mnogih krugova i pojedinaca u Hrvatskoj kao i izvan nje pokazuje poglavlje "Predstavljanje Glasa Koncila u drugim publikacijama". U njemu se donose intervjui (nastali za potrebe tih radova) koji osvjetljavaju pojedine važne trenutke iz života i djelovanja lista, a objavljen je i hrvatski prijevod teksta iz francuskog katoličkog časopisa Catholica, kao i tekst objavljen u Vjesniku Đakovačke biskupije.

Knjiga u četvrtom poglavlju donosi biografije pokojnih djelatnika i suradnika Glasa Koncila koji su u taj list ulagali svoje duhovne, intelektualne i emocionalne darove, kao i novinarske, publicističke, književne i druge sposobnosti.

Usto je obogaćuju kratke kroničarske bilješke o pojedinim važnijim događajima u Glasu Koncila, objelodanjene u petom poglavlju. One su, kako se ističe u predgovoru, "prerasle u svojevrsni mozaik, koji otkriva mnoge napore, poteškoće, mnoge izvrsne ideje i važna ostvarenja u dugogodišnjoj povijesti jedinstvenih katoličkih novina i izdavačke kuće, koja baš zahvaljujući tim povijesnim momentima može računati i na perspektivnu budućnost".

Glas Koncila, koji svojim djelovanjem nastoji oplemenjivati hrvatsku, osobito crkvenu javnost, tom knjigom pridonosi i njegovu boljem (u)poznavanju te daje poticaj za daljnjim dubljim, ozbiljnijim i znanstvenim proučavanjima fenomena toga lista.

"Pogledi u Glas Koncila" knjiga je tekstova koji "iznutra" razotkrivaju fenomen katoličkih novina, crkvene ustanove i izdavačke kuće Glas Koncila. Fragmentarno opisujući povijesni razvoj Glasa Koncila, njegovu ulogu u doba komunizma, demokratizacije i društvenih previranja koja traju do suvremenog doba, knjiga je polazište za istraživanje dosad neizmjernog doprinosa Glasa Koncila i njegovih zaslužnih ljudi u pedesetogodišnjoj povijesti Crkve i društva u Hrvatskoj.

Više informacija
Autor Ivan Miklenić
ISBN ISBN 978-953-241-403-5
Format 150 x 210 mm
Broj stranica 238 str.
Mjesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 2013.
Prelistaj knjigu