Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj

Dostupno
SKU
383
69,00 kn Normalna cijena 75,00 kn

Knjiga na 220 stranica predstavlja, analizira i kritički vrednuje povijesni razvoj katoličkog laikata u Hrvatskoj s naglaskom na smjernicama i mogućnostima djelovanja laika u hrvatskoj Crkvi i društvu u budućnosti.

Nakon uvodnoga dijela, u kojem autor pojašnjava terminološko određenje pojma "laik", u drugome poglavlju govori se o počecima Hrvatskoga katoličkog pokreta i njegovu razvoju do 1945. godine.

Treće i četvrto poglavlje pod naslovima 'Katolički laikat u Hrvatskoj u svjetlu Drugoga vatikanskog sabora' te 'Laici u Crkvi u Hrvatskoj od 1972. do 1988. godine' svjedoče o živoj praksi organiziranja katoličkog laikata u Hrvatskoj po načelima i smjernicama Drugoga vatikanskog koncila, koja je pod režimom komunističkog sustava pokušala biti potpuno ugušena.

'Promjene 1989/90. u društvu i Crkvi u Hrvatskoj' naslov je petoga poglavlja u kojem autor u svjetlu demokratskih promjena u Hrvatskoj analizira stanje katoličkog laikata, a u šestome poglavlju pod naslovom 'Laici u Crkvi i društvu u Hrvatskoj - najnoviji razvojni pravci od 1992.' daje pregled njegova razvoja nakon 1992. godine.

U posljednjem poglavlju Polegubić donosi prognoze o razvoju hrvatskog laikata u budućnosti. Na temelju aktualne situacije laikata u Hrvatskoj te njihova apostolata i angažmana promišlja o mogućnostima ostvarivanja njihova djelovanja u dva pravca: na području Crkve i društva.

Dr. Adolf Polegubić rođen je 1962. godine u Šibeniku. Pastoralni je teolog, novinar i pjesnik te glavni urednik mjesečnika hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj "Živa zajednica" koji objavljuje Hrvatski dušobrižnički ured u Frankfurtu na Majni.

Više informacija
Autor Adolf Polegubić
ISBN ISBN 978-953-241-074-7
Format 176 x 247 mm
Broj stranica 219 str.
Mjesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 2007.
Prelistaj knjigu \N