Vjeronauk između tradicije i znakova vremena

Dostupno
SKU
418
Brzi pregled
Suvremeni izazovi za religijskopedagošku i katehetsku teoriju i praksu
92,00 kn Normalna cijena 100,00 kn

Prva cjelovita studija o sustavnoj analizi utemeljenja, usmjerenja i sadržaja katoličke religijske nastave u Hrvatskoj na više od tri stotine stranica obrađuje temeljna pitanja vezana uz religijsko-pedagošku i katehetsku stvarnost i vjerodostojno svjedočenje i prenošenje kršćanske poruke u kontekstu suvremene kulture i svijeta u kojem živimo.

U prvom se poglavlju knjige pomoću opisa temeljnih promjena u suvremenom europskom društvu, religiji i školi promišlja o aktualnoj religijskoj nastavi u Europi i Hrvatskoj, s osobitim naglaskom na izazove i zadatke koje su te promjene donijele školskome religijskom obrazovanju.

Dok se u drugome poglavlju pozornost čitatelja usmjerava na konfesionalnosti religijske nastave, odnosu laičnosti javne škole i konfesionalne nastave, obvezatnosti te nastave, njezinim naslovnicima i nastavnicima, u trećem se poglavlju autorica bavi zakonskim pretpostavkama za religijsku nastavu u Europi, donosi prikaz važnih dokumenata za razumijevanje vjeronaučne nastave u Hrvatskoj i religijskog obrazovanja u širem europskom kontekstu. Ti se dokumenti, kao i prvi put za potrebe ove knjige prevedeni relevantni dokumenti Vijeća Europe, donose u zasebnom dodatku na kraju knjige.

U četvrtom se poglavlju opisuje situacija u Europi s obzirom na religijsku nastavu, dok je peto posvećeno vjeronauku u Hrvatskoj. U posljednjem dijelu knjige definiraju se i rasvjetljuju novi izazovi i zadaci vjeronaučne/religijske nastave u Hrvatskoj i u Europi.

Ovom knjigom dr. Razum pruža sasvim osobit i vrijedan doprinos raspravi o identitetu religijskog obrazovanja u školi, osobito o značajkama vjeronaučne nastave u Hrvatskoj kojim želi potaknuti na nova promišljanja i rasprave za sustavnije i argumentiranije suočavanje s važnim temama vezanim uz vjeronaučnu/religijsku nastavu.

Knjiga će od osobite koristi biti teolozima, katehetama i religijskim pedagozima, sociolozima, pravnicima, medijskim djelatnicima, također svima koji se bave školstvom i odnosima države i Crkve.

Dr. Ružica Razum docentica je na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije iz područja religijske pedagogije i katehetike.

Više informacija
Autor Ružica Razum
ISBN ISBN 978-953-241-117-1
Format 129 x 211 mm
Broj stranica 350 str.
Mjesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 2008.
Prelistaj knjigu \N