Zakonita uporaba sile u učenju Ivana Pavla II.

Dostupno
SKU
700
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Brzi pregled
Traženje novog pristupa za razrješenje međunarodnih sukoba
150,00 HRK/19,91€
Djelo je izvorna disertacija dr. Zdenka Spajića, profesora na KBF-u u Sarajevu, koja u četiri poglavlja donosi dva različita pogleda na rat. Autor obrađuje suvremeni primjer tradicije pravednog rata prikazom djela Paula Ramseyja, metodističkog teologa, te s njime uspoređuje učenje pape Ivana Pavla II. o razrješavanju sukoba i upotrebi sile te utvrđuje razilaženje od tradicije pravednog rata.U prvom poglavlju autor razrađuje Ramseyjeve argumente za mogućnost »pravednog rata« te daje kritički osvrt na njegovu teroriju. S obzirom da središnje mjesto studije zauzima analiza učenja Ivana Pavla II., drugo poglavlje proučava i uspoređuje stav Ivana Pavla II. te ukazuje da protivljenje nasilju i ratu predstavlja konstantnu značajku u papinu učenju, pri čemu uloga i važnost međunarodne zajednice u procesu razrješavanja sukoba u međunarodnim odnosima zadobiva sve veću pozornost. Treće poglavlje definira i analizira koncept legitimne uprabe sile u učenju Ivana Pavla II., dok u posljednjem poglavlju autor prezentira skicu papina viđenja teoretskog i političkog okvira za razrješavanje sukoba.Djelo će pridonijeti upoznavanju misli Ivana Pavla II. u daljnjem proučavanju pitanja legitimne upotrebe sile i razrješavanja međunarodnih sukoba u nauku Crkve. Ono je doprinos i obogaćenje kako u crkveno-teološkom, tako i u društvenom kontekstu, jer nudi novu i na hrvatskome jezičnom području neobrađenu tematiku.IZ RECENZIJAAutor u svojemu opsežnom radu promišlja odnos kršćana prema uporabi vojne sile i (be)smislu rata. Taj je odnos, primjećuje, obilježen s dva oprečna pristupa: prvim, koji prihvaća nenasilje, i drugim, koji dopušta ratove i sudjelovanje kršćana u njima (pod određenim uvjetima) – što se naziva pravedni rat. Autor zaključuje da se dva tijeka moralnog shvaćanja i prosuđivanja uporabe sile za razrješavanje sukoba u međunarodnim odnosima, predstavljeni u spisima Paula Ramseyja i Ivana Pavla II., u bitnim točkama razilaze. To razilaženje za njega nije tek akcidentalno. Naime iako oba autora priznaju legitimnost uporabe sile u određenim situacijama, njihovi koncepti u svojoj cjelovitosti predstavljaju dva različita pristupa. Temeljna pretpostavka Ramseyjeve teorije pravednoga rata je da rat može biti legitimno sredstvo za zaštitu pravednosti. Nasuprot tome Ivan Pavao II. tvrdi da rat nije legitimno sredstvo, dopuštajući, ipak, legitimnost uporabe sile za zaštitu nedužnih. (Prof. dr. Ivan Koprek)Naslovi i podnaslovi poglavlja, upotreba bilježaka, kao i znanstveni pristup obradi tematike u svakom poglavlju potvrđuju da autor ne samo dobro poznaje tematiku koju obrađuje, nego i njome suvereno vlada stavljajući ju, u određenim dijelovima u kontekst ratnih događanja u Bosni i Hercegovini. Sadržaj knjige je »dobro došao« kako u crkveno-teološkom, tako i u društvenom kontekstu, jer nudi novu i na hrvatskome jezičnom području neobrađenu tematiku. Osim toga koncept »zakonite obrane u učenju pape Ivana Pavla II.« velik je izazov za rješavanje međunarodnih sukoba u budućnosti. Riječ je o crkveno-teološkom odgovoru na sve složeniju situaciju u rješavanju međunarodnih sukoba. U knjizi na poseban način dolazi do izražaja suvremeni socijalni nauk Crkve, koji je neizbrisivo obilježio papa Poljak, blaženi Ivan Pavao II. (Prof. dr. Stjepan Baloban)O AUTORUZdenko Spajić rođen je 11. srpnja 1968. godine, u Gradačcu, Župa Garevac. Filozofski dio studija je završio na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu, nakon čega studij nastavlja na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Innsbrucku. Diplomirao je u svibnju 1994. godine. Iste godine zaređen je za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije te potom tri godine obavlja različite službe u Vrhbosanskome nadbiskupskom ordinarijatu. Godine 1997. upućen je na Katoličko sveučilište Amerike (The Catholic University of America) u Washington, D. C., gdje je postigao licencijat iz područja moralne teologije u svibnju 2000. godine. Doktorat postiže 2004. godine, također iz moralne teologije, disertacijom pod naslovom The Legitimate Use of Force: The Search For a New Approach to International Conflict Resolution in the Writings of John Paul II. Tijekom cjelokupnoga studija uža specijalizacija mu je bila socijalni nauk Crkve i socijalna etika. Po povratku u Vrhbosansku nadbiskupiju preuzima službu kancelara te je istodobno obnašao službu ravnatelja »Međupomoći« i direktora Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije (2006. – 2007.). Od 2006. godine predaje na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Bio je dekan VKT-a od ak. godine 2008./2009. do njezina promaknuća u Katolički bogoslovni fakultet. Uz profesorski posao na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Sarajevu trenutno je i župnik u Župi Prud.
Više informacija
AutorZdenko Spajić
Izdanje1. izdanje
Uvezbroširano
ISBNISBN 978-953-241-391-5
Format165 x 240 mm
Mjesto izdanjaZagreb
Godina izdanja2013.
Prelistaj knjigu