Zemlja: dar, kušnja i zadaća

Dostupno
SKU
748
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Brzi pregled
Biblijska teologija zemlje u Knjizi Postanka 1 – 11
180,00 HRK/23,89€

Knjiga svećenika Đurice Pardona u šest poglavlja obrađuje suvremenu temu zemlje, koja je sve češće pod pritiskom brojnih ekoloških katastrofa u središtu zanimanja znanstvene, političke, društvene, ali i teološke javnosti. Na proučavanje iskonskoga kršćanskoga, tj. biblijskoga shvaćanja zemlje autora je potaklo i iskustvo Domovinskog rata, u kojem mu je stradalo više rođaka i bliskih prijatelja upravo u obrani vlastite zemlje.

Stoga je u središtu knjige i autorova zanimanja biblijska teologija zemlje, koja shvaća zemlju kao dar ljudima, ali i kao kušnju kojoj su u svojoj slobodi u odnosu prema njoj izloženi njezini stanovnici. No iz dara zemlje proizlazi i zadaća koja se sastoji u brizi za nju i u njezinu obrađivanju u ljubavi, u međuovisnosti čovjeka, zemlje i samoga Boga kao stvoritelja i darovatelja zemlje.

Metoda u obradi zadane teme je biblijsko-teološka, koja pretpostavlja, a ne isključuje dostignuća povijesno-kritičkih metoda. Autor koristi i važne hebrejske pojmove, prije svega pojma zemlje, u mjeri koja ne opterećuje tekst, ali koja mu daje težinu i ozbiljnost.

Ne ulazeći u ne toliko bitna razglabanja o tekstu, autor je usmjeren na sadržaj i poruku, koju analizira na nov, svjež i zanimljiv način, tražeći oslonce i poveznicu za suvremenoga čovjeka i utemeljujući tako čovjekov teološki stav prema zemlji.

Knjiga predstavlja važan doprinos ispravnom shvaćanju i vrjednovanju zemlje unutar biblijskih znanosti, ali i teologije uopće. Svojom svježinom diskursa, jednostavnošću izražavanja, jasnoćom i teološkom neistrošenošću jezika te lakoćom i nadarenošću za pisanje rad zaslužuje skretanje pozornosti na vrlo važnu činjenicu kako je moguće pisati jasnom logikom, jednostavnošću i svježinom, koja je bliska životu i koja otvara nove kutove promatranja stvarnosti. (Iz predgovora dr. sc. Bože Lujića)

O AUTORU

ĐURICA PARDON rođen je 1966. u Nijemcima, gdje je završio i osnovnu školu. Školovanje nastavlja na Interdijecezanskoj srednjoj školi u Zagrebu, gdje je maturirao šk. god. 1984./1985. Upisuje studij na Teologiji u Đakovu, gdje ak. god. 1993./1994. diplomira s temom »Politeuma en ouranois. Biblijsko-teološka analiza pojma domovina u Svetom pismu, s posebnim osvrtom na Fil 3, 20«.

Za svećenika je zaređen 29. siječnja 1995. u Vinkovcima. Službu župnog vikara preuzima najprije u Župi sv. Nikole biskupa u Sikirevcima, a zatim u Župi Preslavnog imena Marijina u Osijeku. Župnikom Župe sv. Valentina u Batini imenovan je 1997., a od 2002. godine župnik je Župe sv. Ladislava kralja u Punitovcima.

Od 2000. godine aktivni je suradnik u časopisu Služba riječi, a objavio je i više članaka u Vjesniku Đakovačko-osječke nadbiskupije te u stručnomu časopisu Diacovensia.

Ak. god. 1999./2000. upisuje poslijediplomski studij u dogmatskoj specijalizaciji na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti postigao je 13. srpnja 2012., obranivši magistarski rad pod naslovom "Zemlja: dar, kušnja i zadatak. Teologija zemlje u Knjizi Postanka 1 – 11".

Više informacija
AutorĐurica Pardon
Izdanje1. izdanje
Uveztvrdi
ISBNISBN 978-953-241-425-7
Format125 x 205 mm
Mjesto izdanjaZagreb
Godina izdanja2014.
Prelistaj knjigu